پايگاه خبري تحليلي حکيم نيوز | Hakim news
مصاحبه
تاریخ:23 خرداد 1400 - 20:04
کد خبر: 4432

وظیفه تأیید واکسن بر عهده کمیته غذا و داروی وزارت بهداشت است

عضو هیت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که با توجه به نیاز کشور، پس از انجام دو مرحله آزمایشی و با صرف نظر از مرحله اثرگذاری، می توان از واکسن استفاده کرد، گفت: تصمیم استفاده و یا عدم استفاده از واکسن باید توسط کمیته خاصی که در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت تشکیل می شود اتخاذ شود و نظر مجریان مطالعات در این خصوص مؤثر نیست.

 

دکتر مسعود یونسیان اپیدمولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگوی با حکیم نیوز در خصوص ایمنی زایی واکسن ایرانی کرونا گفت: ایمنی زایی واکسن ابتدا در شرایط آزمایشگاهی و توانایی واکسن در ایجاد آنتی بادی (پادتن) بررسی می گردد و در مرحله بعد در شرایط واقعی بر روی جمعیت زیادی (چندین هزار نفر) آزمایش می شود و افرادی که واکسن دریافت می کنند با گروه مشابهی که ترکیب ظاهرا ً مشابه ولی بی اثر (واکسن نما) دریافت کرده اند مقایسه و در مورد کارایی آن در شرایط واقعی قضاوت می شود.

یونسیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مقایسه انجام نگیرد نمی توان در خصوص درصد ایمنی زایی واکسن قضاوت کرد.

وی ادامه داد: این اتفاق هنوز در خصوص هیچ یک از واکسن های ایرانی نیافتاده است و تنها بخش نخست و دوم مطالعه انجام شده؛ یعنی بررسی ایمنی واکسن و خطرناک نبودن آن برای انسان و نیز بحث ایجاد پادتن در داوطلبان بررسی شده و هنوز مطالعه روی جمعیت زیاد در مقایسه با واکسن نما فعلا صورت نپذیرفته است.

عضو هیت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که با توجه به نیاز کشور، پس از انجام دو مرحله آزمایشی و با صرف نظر از مرحله اثرگذاری، می توان از واکسن استفاده کرد، گفت: تصمیم استفاده و یا عدم استفاده از واکسن باید توسط کمیته خاصی که در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت تشکیل می شود اتخاذ شود و نظر مجریان مطالعات در این خصوص مؤثر نیست.

وی در پاسخ به اظهارات مجری مطالعه ارزیابی ایمنی و اثربخشی واکسن ایران کووبرکت که اخیراً این کارایی این واکسن را بیش از واکسن های خارجی بیان کرده بود، با بیان اینکه مجری تا مطالعه فاز سوم را اجرا و نتایج آن را منتشر نکند نمی تواند نسبت به میزان اثربخشی محصول قضاوت کند تصریح کرد: البته خانم دکتر محرز می تواند در این خصوص مطالعه کرده و نتایج آن را منتشر کند  اما معاونت سازمان غذا و دارو و همچنین کمیته ارزیابی واکسن ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اثربخشی واکسن را بررسی و تأیید و مجوز برای استفاده از آن در سطح جامعه را صادر می کند.

حکیم نیوز، نخستین پایگاه خبری طب سنتی و مکمل ایران است که با هدف احیای گنجینه عظیم این دانش و بهبود سطح کیفی زندگی ایرانیان، در سال 1399 با همت متخصصین جوان این عرصه تأسیس شد.

خبرنامه

برای دریافت مطالب جذاب و بروزرسانی ها مشترک خبرنامه حکیم شوید

© 2021 Hakim' News Agency. All rights reserved